Game.CaoHung.Net

Website tải game pc miễn phí

Prodigy Tactics

1109 lượt xem

Tải game Prodigy Tactics full crack miễn phí - Rip LinkNeverDie

Prodigy Tactics
Prodigy Tactics

Prodigy Tactics là một tựa game chiến thuật theo lượt trong một thế giới tưởng tượng Thasys với cuộc chiến tranh vô tận.

Cuộc chiến ở Prodigy Tactics là cuộc chiến giữa những thế có ý định phá hủy Thasys và những người muốn khôi phục lại Thasys và tìm lại sự sống cho thế giới đang chết này. Và hai lực lượng này phải phải được giải quyết trên đấu trường Prodigy Tactics.

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Prodigy Tactics

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Pass giải nén (nếu có): igg-games.com

Tags

Đề xuất

Bình luận