Game.CaoHung.Net

Website tải game pc miễn phí

The Fog

763 lượt xem

The Fog là game sinh tồn sau thảm họa.

The Fog
The Fog

The Fog là game sinh tồn sau thảm họa. Các thử nghiệm của chính phủ các nước để kiểm soát mức độ độc hại trong khí quyển tăng cao đã không thành công. Thời tiết đã trở nên không ổn định và “giống” đã xuất hiện.

Trong tương lai gần, mức độ độc hại trong khí quyển đã đạt đến mức cao chưa từng thấy. Một cuộc thử nghiệm phá vỡ bằng cách sử dụng các vi khuẩn biến đổi gen để ăn và phá vỡ chất độc đối với các phân tử ít độc hại hơn đã được triển khai vào khí quyển bởi các chính phủ thế giới.

Trailer

Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

Cấu hình đề nghị

Download

Tags

Đề xuất

Bình luận